Verkeersstrafrecht advocaat in Utrecht. Strafrecht

Peters Advocaten staat verkeersdeelnemers bij die verdacht worden van een strafbaar feit op basis van de Wegenverkeerswet.

Onder verkeersstrafrecht vallen zowel de zaken naar aanleiding van ongelukken, waarbij er sprake is van schade of letsel, als zaken waar het gebruik van alcohol en/of drugs aan de orde is.

De gevolgen van middelen gebruik in het verkeer kunnen groot zijn, omdat de Officier van Justitie al vóór een veroordeling kan besluiten het rijbewijs in te vorderen. Uiteindelijk kan de rechter naast een rijontzegging ook nog een boete, of werkstraf opleggen. Daarnaast kan het CBR, geheel los van de strafrechtelijke procedure, een onderzoek naar de rijgeschiktheid instellen. Onderdeel daarvan kan zijn een gesprek met een psychiater en een bloedonderzoek.

Kortom het is een ingewikkeld traject waarbij verschillende procedures elkaar kruisen. In al deze verschillende procedures kan Peters Advocaten u bijstaan.