Uitlevering en overlevering in Utrecht. Strafrecht in Utrecht

Nederland heeft met veel landen verdragen gesloten op basis waarvan iemand overgeleverd/uitgeleverd kan worden aan een ander land als deze daar verdachte is, of een straf heeft openstaan. Voorwaarde daarbij is wel dat als die persoon in een ander land veroordeeld wordt hij zijn straf in Nederland mag uitzitten. Dit volgens de zogenaamde WOTS-procedure.

Na terugkeer in Nederland volgt er een zitting bij de rechter die de buitenlandse straf omzet naar een, voor Nederlandse begrippen, redelijke straf. Zowel in de uitleveringsprocedure als de WOTS procedure staat Peters Advocaten u graag bij.

Daarnaast bestaat er binnen de Europese Unie een overleveringsprocedure, waarbij landen aan elkaar kunnen vragen personen op zeer korte termijn over te dragen in geval van een verdenking van bepaalde ernstige feiten. Ook in die procedures staat Peters Advocaten u graag bij, waarbij de inschakeling van een buitenlandse advocaat tot de mogelijkheden behoort als dit in uw zaak bijdraagt aan een gunstig resultaat.