TBS door strafrechtadvocaten in Amsterdam

Indien de rechter van mening is dat een misdrijf is begaan onder invloed van een psychische stoornis, dan kan de rechter besluiten om naast een gewone straf, zoals gevangenisstraf ook de maatregel TBS op te leggen. 

TBS is een uitermate zware maatregel want hierbij geldt geen einddatum. De maatregel TBS kan dan ook eindeloos worden verlengd.

Peters Advocaten heeft ruime ervaring opgedaan in zaken waarbij door de Officier van Justitie plaatsing in het Pieter Baan Centrum (PBC) werd bevolen, met als gevolg een mogelijke oplegging van de TBS maatregel.

Peters Advocaten in de media:


Jan B. voor de rechter voor wegmaken lichaam

Freddy Janssen uit Valkenswaard is hoogstwaarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar pleegde ...
 

Louis Hagemann kan moorden niet gepleegd hebben

Louis Hagemann kan de moorden op zijn minnares Corina Bolhaar en haar kinderen niet hebben gepleegd. Dat zeggen ...
 

Voorman Noorse Broeders sluist 8 miljoen weg

Een van de voormannen van de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders in Nederland is begin maart ...