TBS door strafrechtadvocaten in Amsterdam

Indien de rechter van mening is dat een misdrijf is begaan onder invloed van een psychische stoornis, dan kan de rechter besluiten om naast een gewone straf, zoals gevangenisstraf ook de maatregel TBS op te leggen. 

TBS is een uitermate zware maatregel want hierbij geldt geen einddatum. De maatregel TBS kan dan ook eindeloos worden verlengd.

Peters Advocaten heeft ruime ervaring opgedaan in zaken waarbij door de Officier van Justitie plaatsing in het Pieter Baan Centrum (PBC) werd bevolen, met als gevolg een mogelijke oplegging van de TBS maatregel.