Strafrecht

De strafrechtadvocaten van Peters Advocaten richten zich volledig op het nationale- en internationale strafrecht. Peters Advocaten staat niet alleen particulieren bij, maar ook bedrijven en lokale overheden die in aanraking komen met het strafrecht.

Peters Advocaten behandelt door het hele land alle soorten strafdelicten zoals diefstal, mishandeling, moord en doodslag, zedenmisdrijven, drugshandel, witwassen, mensenhandel, terrorisme. Hieronder treft u een korte toelichting van voorgenoemde strafdelicten.

Diefstal

Het uitgangspunt bij deze strafbepaling is de bescherming van eigendom en bezit van (vooral stoffelijke) zaken.

Naast stoffelijke voorwerpen kun je ook onstoffelijke zaken stelen, zoals elektriciteit en virtuele voorwerpen. Deze vallen onder dezelfde bepaling in het Wetboek van Strafrecht. Het is door de wet gewoonweg verboden op onrechtmatige wijze andermans eigendom in bezit te nemen.

Zelfs voor een simpele diefstal (bijvoorbeeld winkeldiefstal) is het verstandig om met een advocaat naar de rechter te gaan.

Mishandeling

Geweld en mishandeling kennen verschillende gradaties en vormen binnen de wet. De eenvoudige mishandeling heeft meestal een afloop zonder ernstig letsel bij het slachtoffer. De zware mishandeling daarentegen loopt meestal ernstiger af en wordt vaker door een meervoudige kamer of te wel 3 rechters behandeld. De strafeis is hoger vanwege die ernstige afloop. Vaak zal het Openbaar Ministerie, bij ernstig letsel, er ook nog ‘poging doodslag’ aan toevoegen.

Je hebt een strafrechtspecialist nodig die de verschillen goed kent en voor de laagste straf gaat.

Moord en doodslag

Moord wordt binnen het strafrecht gezien als het meest ernstige misdrijf. Moord is doodslag met voorbedachten rade begaan. Moord en doodslagzaken dienen vanaf het begin met een duidelijke visie en strategie aangepakt te worden door de advocaat. Deze dient vanaf dag één in dit kader zijn cliënt zeer goed te begeleiden en vooral te adviseren. De eerste afgelegde verklaringen kunnen vaak een bepalende rol spelen voor de afloop van de zaak. Het gaat bij een veroordeling altijd om vele jaren of nu doodslag of moord bewezen wordt geacht.

Er is zeer veel mogelijk in de processtrategie zoals het laten uitvoeren van (contra) expertise door deskundigen die de zaak voor u als cliënt een goede afloop kunnen geven.

Peters Advocaten heeft hiermee veel ervaring en een samenwerkingsverband met vele soorten deskundigen.

Zedenmisdrijven

Peters Advocaten staat veel (ontkennende) verdachten in zedenzaken bij. Met name mannen worden vaak van seksuele delicten beschuldigd terwijl ze dit zelf nadrukkelijk ontkennen. Naast de belastende verklaring van het veronderstelde slachtoffer is er meestal geen bewijs voor handen. De man staat met de rug tegen de muur. Relatieproblemen, wraak en echtscheiding blijken vaak de aanleiding van het doen van (valse) aangifte.

Peters Advocaten heeft ruime ervaring bij de behandeling van dergelijke zaken.

Drugshandel

Peters Advocaten staat vaak verdachten bij die worden vervolgd voor overtreding van de Opiumwet. Wij hebben veel ervaring met drugszaken. Internationale aspecten en criminele organisaties spelen hierbij vaak een rol. Uiteraard staan we ook de kleine kweker vol overgave bij. Niet zelden heeft onze bijstand geleid tot vrijspraak dan wel aanzienlijke strafvermindering.

Witwassen

Bij bijvoorbeeld het voorhanden hebben van dure spullen of grote geldbedragen vervolgt het Openbaar Ministerie al snel voor witwassen. Er zijn verschillende vormen van witwassen: opzetwitwassen, schuldwitwassen en sinds 1 januari 2017 ook eenvoudig witwassen. De ontwikkelingen in de rechtspraak in witwaszaken volgen elkaar snel op. Als een verdachte een beroep doet op het zwijgrecht kan dat verstandig zijn, maar dit pakt juist in witwaszaken vaak verkeerd uit. Bijstand van een in witwaszaken gespecialiseerde advocaat kan het verschil maken tussen vrijspraak en veroordeling.

Mensenhandel

Mensenhandel is een omvangrijk delict en kan op allerlei wijzen gepleegd worden. Mensenhandel betekent het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, al dan niet met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten.

Dit kan zich afspelen op het gebied van prostitutie (meiden aan het werk zetten), werknemers (arbeiders uitbuiten onder slechte omstandigheden) en zelfs op het gebied van orgaanhandel (mensen onder dwang een orgaan laten verwijderen en dit vervolgens verhandelen).

Het Openbaar Ministerie vervolgt personen vaak als ze maar enigszins het vermoeden hebben dat deze zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Het komt met name vaak voor op het gebied van prostitutiewerkzaamheden en arbeidsomstandigheden. Het Openbaar Ministerie eist vaak lange gevangenisstraffen.

Peters Advocaten heeft vaak mensenhandel procedures gevoerd en weet een nauwgezette verdediging te voeren.

Terrorisme

Dit actuele onderwerp is in een tijd van (internationale) aanslagen een belangrijk speerpunt van het Openbaar Ministerie.

Hoe vaak lees je niet in de krant dat een persoon van islamitische afkomst gearresteerd is en vervolgd wordt nadat hij ‘iets’ op internet heeft gezet.

Al snel vindt het Openbaar Ministerie dat deze persoon zich schuldig heeft gemaakt aan terroristische opruiing. Laat staan in geval het Openbaar Ministerie vindt dat je het voornemen zou hebben je aan te sluiten bij IS dan wel anderen daartoe aanzet.

Peters Advocaten heeft onder andere de zeer omvangrijke terroristische zaak ‘Tamil Tijgers’ behandeld in eerste aanleg en hoger beroep.

Alle nationale- en internationale aspecten van terrorisme speelden in dit 5-jarig proces een grote betekenisvolle rol, waardoor we de expertise in huis hebben.

Naast bovengenoemde strafdelicten zijn de strafrechtadvocaten binnen Peters Advocaten experts in onder meer de volgende soorten strafzaken en deelgebieden:

 • Afpersing

 • Belediging en smaad

 • Bedreiging

 • Criminele organisatie

 • Oplichting en fraude

 • Smaad/laster
 • Stalking

 • Valsheid in geschrifte

 • Verkeerszaken

 • Wapens en munitie

 • Bijstand benadeelde partijen/slachtoffers

 • Economisch strafrecht

 • Gratie

 • Internationaal strafrecht

 • Jeugdstrafrecht

 • Ontnemingsvorderingen

 • Penitentiair- en beklagrecht

 • TBS-zaken

 • Tul/Omzetting taakstraf

 • Uitlevering en overlevering