Penitentiair- en beklagrecht in Amsterdam en Utrecht

Indien u het niet eens bent met de gang van zaken in de gevangenis of het huis van bewaring waar u verblijft, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de instelling waar u zit.

Deze klachten kunnen van velerlei aard zijn, bijvoorbeeld de behandeling van geprivilegieerde post (tussen advocaat en gedetineerde), medische verzorging etc.

Peters Advocaten kan u adviseren bij het indienen van dergelijke klachten en kan u zo nodig bijstaan tijdens de beklagzitting als uw klacht wordt behandelt.