Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Na een veroordeling kan de rechter de veroordeelde de verplichting opleggen tot betaling van een geldbedrag aan de Staat, omdat u onterecht voordeel zou hebben gehad van ‘criminele activiteiten'. Denk hierbij aan de opbrengst van een wietplantage.

De staat ontneemt u via een gerechtelijke procedure deze ‘criminele' opbrengst. In een dergelijke ontnemingsprocedure wordt u de verplichting opgelegd tot het betalen van een (vaak grote) som geld aan de staat. In relatief eenvoudige zaken zal deze procedure gelijktijdig met de strafrechtelijke procedure in de hoofdzaak lopen. In de wat meer gecompliceerde zaken zal de ontnemingsprocedure veelal pas daarna een aanvang nemen. Een ontnemingsprocedure kan tevens gepaard gaan met een zogeheten Strafrechtelijk Financieel Onderzoek (SFO).

In steeds meer strafzaken vordert het Openbaar Ministerie de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat blijkt vaak al bij het strafrechtelijk onderzoek, als conservatoir beslag wordt gelegd op allerlei vermogensbestanddelen zoals onroerende goederen, tegoeden op bankrekeningen, auto's, sieraden en andere waardevolle goederen. Strafrechtadvocaten in Utrecht.

Peters Advocaten heeft veel ervaring met ontnemingsprocedures.