Mediation

Mediators helpen partijen conflicten op te lossen zonder de tussenkomst van een rechter en
bijbehorende lange en kostbare procedures.
Mediation is dus een snellere, goedkopere en vriendelijke manier van conflictbeslechting,
waarbij vaak de mogelijkheid blijft bestaan dat de relatie tussen partijen hersteld kan worden.


Mediaton heeft alleen kans van slagen, als alle partijen de wil hebben om samen het probleem op te lossen.
Voor nadere informatie kunt u ook kijken op de website van het Nederlands Mediation Instituut ( www.nmi-mediation.nl ).