John Peters pleit tijdens openbare zitting bij de Hoge Raad

Op dinsdag 24 september 2013 is advocaat John Peters door de Hoge Raad in de gelegenheid gesteld om het, in december 2012 ingediende herzieningsverzoek in de zaak van Louis Hagemann toe te lichten.

Hij vertelde de Hoge Raad nog eens dat de veroordeling grotendeels rust op de verklaring van 'kroongetuige' Renetta van der Meer en dat juist die verklaring nu door 3 onafhankelijke getuigen wordt bestempeld als leugenachtig. Haar verklaring zou ze hebben afgelegd enkel en alleen om Louis Hagemann te pakken.

Peters zei onder andere het volgende: "De getuigenverklaring van ‘kroongetuige’ Van der Meer, door het hof als bewijsmiddel gehanteerd, vond destijds geen steun of bevestiging in objectief feitelijke gegevens. Deze steun of bevestiging is door het hof gezocht in de verklaringen van de drie andere getuigen, die ook ieder onafhankelijk van elkaar geen steun of bevestiging vinden in objectief feitelijke gegevens, doch slechts in onderling verband. Het resultaat van deze bewijsconstructie is een bewezenverklaring die gebaseerd is op drijfzand en geen enkele bevestiging heeft in objectief feitelijke gegevens en daardoor volstrekt onbetrouwbaar."

Telegraaf, 24 september 2013

 
   « Artikelen overzicht