Jeugdstrafrecht advocaten strafrecht in Amsterdam

Indien iemand tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit pleegt, valt deze in principe onder het jeugdstrafrecht.

Dit betekent dat er andere regels van toepassing zijn, zowel met betrekking tot de maximale strafmaat als tot het strafprocesrecht. Ook gaan het openbaar ministerie en de kinderrechter op een andere manier om met minderjarige, dan volwassen verdachten.

Maar let op. Bij personen vanaf 16 jaar kan het volwassen strafrecht worden toegepast op jeugdigen. Dit is het geval bij zware misdrijven. Indien dit gebeurd heeft dit enorme gevolgen voor de strafmaat, dan wel het type maatregel dat wordt opgelegd. In een dergelijke situatie is het van groot belang dat u als verdachte zeker bent van de kwaliteit van uw advocaat.

Het is voor de zaak van een minderjarige verdachte van belang dat een advocaat goed op de hoogte is van deze afwijkende regels en bovendien in staat is om deze regels duidelijk uit te leggen aan een minderjarige verdachte en de ouders of verzorgers.

Peters Advocaten heeft veel ervaring met het jeugdstrafrecht en staat op zeer regelmatige basis minderjarige verdachten bij.

Rechtsbijstand aan een minderjarige verdachte wordt in de meeste gevallen vergoed door de overheid.