Internationaal strafrecht in Utrecht

Strafbare feiten worden meer en meer in internationaal verband gepleegd. Opsporing van strafbare feiten vindt in toenemende mate plaats door samenwerking tussen de opsporingsdiensten van verschillende landen. Dat betekent dat de strafrechtadvocaat steeds meer geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal dat in een ander land is verkregen en te maken krijgt met Nederlandse verdachten die in het buitenland worden berecht.

Door deze grensoverschrijdende samenwerking en berechting is actuele kennis van buitenlandse en internationale regelgeving van groot belang.

Peters Advocaten beschikt over deze actuele kennis en kan u dan ook gespecialiseerd bijstaan in zaken waar internationale aspecten aan de orde komen.

Zie onder andere: OM eist cel voor fondsenwervers Tamil Tijgers