Herziening in strafzaken

Peters Advocaten is gespecialiseerd in herzieningszaken.

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later stadium nieuwe feiten (nova) bekend worden die een ander licht op de zaak werpen die eventueel uw strafzaak kunnen heropenen.

U kunt wachten totdat deze nieuwe feiten zich voordoen, maar Peters Advocaten kan ook uw afgedane strafzaak bestuderen om na te gaan of deze er misschien niet al zijn, waardoor uw zaak opengebroken kan worden. Er volgt dan een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad, waarna mogelijk de afgedane zaak in zijn geheel opnieuw behandeld kan worden, waarbij uw eerdere veroordeling alsnog kan eindigen in een vrijspraak.

Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure. Er moet een novum worden aangetoond (een nieuw feit wat niet eerder bekend was bij de strafrechter) en de eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng.

Nova kunnen liggen op het gebied van nieuw DNA-onderzoek, nieuwe telecommunicatie-onderzoeken, nieuw technisch bewijs en nieuwe getuigenverklaringen. Zo kan bijvoorbeeld uit nieuw DNA-onderzoek blijken dat niet u de dader bent maar iemand anders. DNA-onderzoek blijft zich namelijk ontwikkelen en kan andere en voor u betere resultaten opleveren dan op het moment dat uw zaak behandeld werd. Dit geldt ook voor andersoortig (technisch) bewijs. De ontwikkelingen gaan namelijk door.

Een herzieningsverzoek kan te allen tijde en zelfs meerdere malen ingediend worden bij de Hoge Raad. Er gelden geen verjaringstermijnen.

Peters Advocaten heeft veel ervaring met herzieningszaken en heeft onder andere herzieningsverzoeken ingediend in de Vuurwerkramp Enschede en meerdere bekende moordzaken, zoals de zaken van de tot levenslang veroordeelden Louis Hagemann en Olaf Hamers.

Mocht u na een geslaagde herzieningsprocedure alsnog vrijgesproken worden, dan heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding zal ook aan u betaald dienen te worden indien het Openbaar Ministerie uiteindelijk na herziening niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Peters Advocaten zal u in dat geval met veel deskundigheid, zowel intern als extern, begeleiden bij de schadevergoedingsprocedure.

Peters Advocaten adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. En in het geval dat er een kans op herziening aanwezig is, kan Peters Advocaten een herzieningsverzoek voor u indienen bij de Hoge Raad.