Herziening

Peters Strafrecht Advocaten is gespecialiseerd in herzieningszaken.

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later stadium nieuwe feiten (nova) bekend worden die een ander licht op de zaak werpen die eventueel uw strafzaak kunnen heropenen.

U kunt wachten totdat deze nieuwe feiten zich voordoen, maar Peters Strafrecht Advocaten kan ook uw afgedane strafzaak bestuderen om na te gaan of deze er misschien niet al zijn, waardoor uw zaak opengebroken kan worden. Er kan dan een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad volgen, waarna mogelijk de afgedane zaak in zijn geheel opnieuw behandeld kan worden, waarbij uw eerdere veroordeling alsnog kan eindigen in een vrijspraak.

Peters Strafrecht Advocaten heeft veel ervaring met herzieningszaken en heeft onder andere herzieningsverzoeken ingediend in de Vuurwerkramp Enschede en meerdere bekende moordzaken, zoals de zaken van de tot levenslang veroordeelden Louis Hagemann en Olaf Hamers.

Mocht u na een geslaagde herzieningsprocedure alsnog vrijgesproken worden, dan heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding zal ook aan u betaald dienen te worden indien het Openbaar Ministerie uiteindelijk na herziening niet ontvankelijk wordt verklaard.

Peters Strafrecht Advocaten zal u in dat geval met veel deskundigheid, zowel intern, als extern, begeleiden bij de schadevergoedingsprocedure.

Er blijkt bijvoorbeeld uit DNA dat u niet de dader kunt zijn, of er is een getuige die stelt dat u nooit op de plaats van het delict bent geweest ten tijde van het misdrijf. In dit soort gevallen is het mogelijk om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad.

Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure. Er moet een novum worden aangetoond (een nieuw feit wat niet eerder bekend was bij de strafrechter) en de eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng.

Peters Strafrecht Advocaten adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. En in het geval dat er een kans op herziening aanwezig is kan Peters Strafrecht Advocaten een herzieningsverzoek voor u indienen bij de Hoge Raad.

Peters Advocaten in de media:


Jan B. voor de rechter voor wegmaken lichaam

Freddy Janssen uit Valkenswaard is hoogstwaarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar pleegde ...
 

Louis Hagemann kan moorden niet gepleegd hebben

Louis Hagemann kan de moorden op zijn minnares Corina Bolhaar en haar kinderen niet hebben gepleegd. Dat zeggen ...
 

Voorman Noorse Broeders sluist 8 miljoen weg

Een van de voormannen van de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders in Nederland is begin maart ...