Economisch strafrecht in Utrecht en Amsterdam

Het economisch strafrecht is een aparte en bijzondere discipline binnen het strafrecht. Onder dit rechtsgebied vallen alle economische delicten die in de Wet Economische Delicten (WED) of andere bijzondere wetten strafbaar zijn gesteld.

Het is zeker in dit soort zaken belangrijk een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen, omdat de WED soms veel verdergaande bevoegdheden toekent aan opsporingsambtenaren. De dossiers zijn vaak omvangrijk en complex. Deze omvang en complexiteit maken een dergelijke zaak ondoorgrondelijk voor u als burger.

Het is dan ook zaak in een vroegtijdig stadium contact met Peters Advocaten op te nemen op het moment dat u merkt of weet dat de politie of Belastingdienst (FIOD) een onderzoek doet naar u of uw onderneming.