BOPZ

Niemand wil tegen zijn zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar. Hiervoor gelden allerlei regels, die staan in de Wet Bopz. Het komt erop neer dat er twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis zijn:                                                                                                                 

1. Een inbewaringstelling.                                                                                                                    

2. Een rechterlijke machtiging.

Voordat u gedwongen opgenomen kunt worden, komt er een psychiater bij u langs. De psychiater probeert antwoord te krijgen op de volgende vragen:                                                                                        

• Bent u een gevaar voor uzelf of anderen?                                                                                                            

• Komt dit door een psychiatrische aandoening?                                                                                                

• Is een opname de enige manier om dit gevaar te stoppen?

Indien de psychiater vindt dat u opgenomen moet worden, dan geeft hij een geneeskundige verklaring af. Nadat de psychiater een geneeskundige verklaring heeft afgegeven besluit de burgemeester of u opgenomen moet worden met een inbewaringstelling. Dit gebeurt binnen 24 uur. Binnen 3 werkdagen komt een rechter bij u langs. De rechter beslist of uw opname langer moet duren. De rechter kan een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling verlenen voor maximaal 3 weken.

Na 3 weken zijn er drie opties: u mag naar huis, u blijft vrijwillig langer opgenomen of u blijft nog steeds gedwongen opgenomen.

Indien u na 3 weken nog steeds gedwongen opgenomen blijft, dan wordt er een voorlopige machtiging voor u aangevraagd. De voorlopige rechterlijke machtiging duurt maximaal 6 maanden. U kunt deze machtiging krijgen na een inbewaringstelling. Maar u kunt hem ook krijgen als u nog thuis bent. Of als u vrijwillig bent opgenomen.

Indien u na afloop van de voorlopige rechterlijke machtiging nog niet naar huis kunt, dan kan er een rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf voor u aangevraagd worden. Deze duurt maximaal 1 jaar. Heeft u deze machtiging al 5 jaar achter elkaar? In dat geval mag de uiteindelijke rechterlijke machtiging voor nog maximaal 2 jaar worden verstrekt.

Het is ook mogelijk dat u een gedwongen behandeling krijgt zonder dat er sprake is van een opname. Dit heet een voorwaardelijke rechterlijke machtiging. Er worden dan voorwaarden met u afgesproken waar u zich van de rechter aan moet houden. Indien u zich aan de voorwaarden houdt, kunt u thuis blijven wonen en indien u zich niet aan de voorwaarden houdt dan kunt u alsnog gedwongen opgenomen worden.

Onze Bopz-advocaat is mr. Claudia van Oort. Zij kan u bijstand verlenen indien u met een inbewaringstelling of rechterlijke machtiging geconfronteerd wordt. Ook indien u al gedwongen opgenomen bent en u heeft hulp van een advocaat nodig dan kunt u met mr. Claudia van Oort contact opnemen.