Privacyverklaring (volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

       

 1. Vanwege de nieuwe Europese Privacywetgeving ingegaan op 25 mei 2018  hebben wij ons privacybeleid aangescherpt.Wij verwerken alleen persoonsgevens van u die wij nodig hebben voor ons doel; namelijk u rechtsbijstand te verlenen als advocaat in uw zaak. 
 2. Wanneer u ons kantoor en/of een iemand van ons team benadert voor een van onze diensten zullen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 3. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Peters Advocaten.
 4. Indien u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Peters Advocaten.
 5. Alle gegevens die door Peters Advocaten worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 6. De persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld. Onze advocaten c.q. werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben allen een geheimhoudingsplicht.
 7. U heeft een aantal nadukkelijke rechten rond uw persoonsgegevens: recht op inzage,recht op aanpassing, verwijdering en beperking.Daarnaast heeft u het recht van overdraagbaarheid van uw gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht van bezwaar. Wilt u meer lezen over deze rechten dan verwijzen wij u naar de wesite van de Autoriteit Persoonsgevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 8. Peters Advocaten zal bij het inschakelen van derden van tevoren met u overleggen. Bij inschakeling van derden zal uw dossier c.q. relevante delen van uw dossier en/of persoonsgegevens worden gedeeld met de derde partij die in overleg met u is ingeschakeld.
 9. Bij beëindiging van de werkzaamheden wordt uw desbetreffende dossier gedurende vijf jaar in het archief van Peters Advocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. Als u het dossier wilt inzien, het dossier wilt overdragen of een afschrift van het dossier wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres dat op deze website vermeld is.
 10. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Peters Advocaten kan u geen zekerheid geven dat deze derden op een veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. 
 11. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Derhalve raden wij u aan om regelmatig de privacyverklaring vermeld op deze website te raadplegen.
 12. In geval u gebruik maakt van onze diensten, raden wij u tot slot aan om ook de algemene voorwaarden vermeld op deze website te raadplegen.